Co powinieneś wiedzieć o prawie górniczym

[ad_1]

Roszczenia górnicze są pierwsze. Prawo do odkrywania i wydobywania kopalin z kawałków ziemi jest określane jako roszczenie górnicze. Innym terminem, który jest powszechnie używany w prawie górniczym, jest zgłaszanie roszczeń. Jest to opisane jako procedura oznaczania granic roszczeń górniczych. W większości przypadków stosuje się do tego drewniane słupy i stosy. Różne narody, a także różne stany w USA, mają różne wymagania dotyczące zgłaszania roszczeń.

Po zgłoszeniu roszczeń kandydaci muszą wypełnić wymagane dokumenty, aby złożyć roszczenia. Na początkowych etapach roszczenie górnicze jest określane jako roszczenie nieopatentowane. Oznacza to, że daje tylko prawo do działań związanych z poszukiwaniem i wydobyciem. Tylko wtedy, gdy roszczenia są rozpatrywane corocznie, oświadczenia nieopatentowane pozostają ważne.

Opatentowani właściciele roszczeń mogą wprowadzać do różnych legalnych zastosowań. Warto jednak zauważyć, że roszczenia patentowe są jedną z najbardziej kontrowersyjnych części prawa górniczego, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Powodem tego jest to, że Kongres narzucił to, co określa się mianem moratorium. Od 1994 roku rząd federalny Stanów Zjednoczonych nigdy nie zaakceptował nowych wniosków o roszczenia górnicze.

Roszczenia Lode i placer są dodatkowymi powszechnymi terminami używanymi w prawie górniczym. Roszczenie placer to roszczenie dotyczące żwiru lub piasku wzdłuż rzeki lub potoku, na których znajdują się złoża złota. Z drugiej strony, roszczenie dotyczące kodów jest roszczeniem w odniesieniu do obszarów o twardych skałach. W stanie Kalifornia roszczenie to jest również określane jako roszczenie kwarcowe.

Jedną rzeczą, którą kupiłeś, aby zrozumieć prawo górnicze, jest to, że nie dotyczy niektórych produktów mineralnych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ropa naftowa, węgiel i inne materiały budowlane, takie jak piasek i żwir, nie są dodawane do wykazu minerałów, które można zlokalizować. Konkurencyjne licytowanie jest jedynym sposobem na uzyskanie prawa do ich wykopania.

Zanim firmy podejmą decyzję o wydobyciu, powinny najpierw poświęcić czas na edukację w zakresie prawa górniczego. Kupili, aby zrozumieć prawa, które kierują ich powołaniami. Informuje ich o przysługujących im prawach oraz o wymaganiach.

Post Author: admin