Kiedy zabrać swoją firmę wydobywczą do publicznej wiadomości, plusy i minusy oraz jak to zrobić

[ad_1] Zastanawiasz się, czy przekazać swoją firmę górniczą do wiadomości publicznej, a jeśli tak, jak to zrobić? Zespoły zarządzające zaczynają zadawać sobie te pytania, gdy zbliżają się do normalnego progu upubliczniania pod względem przychodów i wydajności operacyjnej. Ze względu na wydatki publiczne, dziś ten próg sugeruje, że firma ma co najmniej 20 milionów dolarów rocznych […]